Hotline: 0918.098.803
ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ...

THI CÔNG XÂY DỰNG, CẢI TẠO, SỬA CHỮA KHÁCH SẠN

Khách sạn Bàu Cát

Công trình cải tạo mặt tiền, nội thất nhà hàng Bàu Cát, mặt tiền gồm 2 cửa vào được thiết kế công phu, cột được ốp đá hoa cương.

Quá trình thi công - Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 1

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 2

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 3

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 4

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 5

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 6

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 7

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 8

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 9

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 10

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 11

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 12

Khách sạn Bàu Cát

Khách sạn Bàu Cát - 13