Hotline: 0918.098.803
ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ... ngôi nhà đẹp, nhà đẹp, thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, thiết kế biệt thự, thiết kế nội thất, nhà đẹp 3m, 4m, 5m, ...

THI CÔNG XÂY DỰNG, CẢI TẠO, SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH KHÁC

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Hồ bơi được xây dựng ở trên hầm để xe, thiết kế độc đáo tận dụng không gian trống.

Quá trình thi công xây dựng Hồ Bơi - Biệt Thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 1

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 2

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 3

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 4

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 5

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 6

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự

Thi công xây dựng - Hồ Bơi biệt thự - 7